ODSZKODOWANIA ZA SZKODY TURYSTYCZNE

  • Odszkodowanie za zniszczony bagaż, lub uszkodzony bagaż:

  W przypadku zagubienia bagażu lub jego zniszczenia odpowiedzialność finansowa spada na przewoźnika, hotel bądź organizatora wycieczki. Jeżeli bagaż ubezpieczonego nie dotrze na miejsce docelowe zapewnione przez przewoźnika lub jeżeli jest on uszkodzony, ubezpieczony może domagać się rekompensaty. Nasze biuro dochodzenia odszkodowań ewypadek.pl oferuje ubezpieczonemu pełen zakres pomocy związanych z wyceną szkód jak i pomaga w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji.

  • Odszkodowanie za odwołanie bądź opóźnienie lotu:

  W przypadku odwołania lotu bądź jego opóźnienia ubezpieczony może złożyć skargę na przewoźnika, który według prawa powinien pokryć ewentualne koszty hotelowe jeżeli jest to związane z noclegiem oraz pokryć koszty wyżywienia poszkodowanego podczas jego pobytu na lotnisku w czasie opóźniania samolotu. Koszty te muszą być adekwatne do czasu pobytu na lotnisku. Nasza firma ściągająca odszkodowania ewypadek będzie dochodzić odszkodowania od przewoźnika w imieniu ubezpieczonego poszkodowanego.

  • Odszkodowanie za odwołanie rezerwacji w hotelu

  W przypadku odwołania zabukowanego pokoju przez hotel ze względów zagrożenia bądź jeżeli pobyt w zarezerwowanym pokoju jest niemożliwy to w takim wypadku poszkodowany może wnieść skargę o niepoinformowanie przez hotel o zaistniałej sytuacji, wówczas hotel jest zobowiązany do wypłacenia ubezpieczonemu poszkodowanemu pełnej kwoty zakwaterowania oraz powinien zapewnić inny nocleg adekwatny do rezerwowanego przez poszkodowanego. Jeżeli miało miejsce odwołanie rezerwacji z winy hotelu, a nie z winy poszkodowanego to w takim wypadku poszkodowany może zerwać umowę z hotelem oraz złożyć wniosek o zwrot kosztów rezerwacji. Istnieje również możliwość rezerwacji pokoju, który został już zarezerwowany. W takim przypadku hotel popełnił błąd, a nasza firma zajmująca się odszkodowaniami ewypadek występuje w imieniu poszkodowanego do sądu by uzyskać zadośćuczynienie od właściciela hotelu za niedogodności z tym związane oraz za stracony czas.

  • Odszkodowanie za nieudaną imprezę turystyczną

  W przypadku wprowadzenia w błąd przez hotel ubezpieczonego w sposób nieprawidłowego wykonania zobowiązań które deklarował na stronie internetowej bądź w innej formie ubezpieczony może domagać się według praw konsumenckich obniżenia kwoty zakwaterowania. Poszkodowany również może złożyć wniosek o zadośćuczynienie ze względu na narażenie na stres. Nasza firma ewypadek.pl przygotuje dla państwa odpowiednią dokumentacje oraz złoży sprawę do sądu by uzyskać możliwie najwyższe odszkodowanie.

  • Odszkodowanie za wypadek na stoku:

  W przypadku złamania kończyny na stoku z powodu zaniedbania ze strony właściciela stoku narciarskiego należy się ubezpieczonemu odpowiednie odszkodowanie oraz zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu.

ZAMÓW KONTAKT

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij