ODSZKODOWANIA ZA SZKODY POCHODZĄCE Z ZANIEDBANIA

  • Odszkodowanie za szkodę powstałą na skutek poślizgnięcia i potknięć w miejscach publicznych:

  W przypadku szkody powstałej na skutek zaniechania obowiązku ze strony właściciela drogi niezależnie, czy jest to osoba prywatna, czy gmina lub miasto takowy właściciel jest zobowiązany do utrzymania drogi mu podlegającej w czystości oraz w przypadku, gdy droga jest zaśnieżona lub oblodzona powinien pozbyć się zagrożenia dla ruchu pieszych oraz dla samochodów, które nią się poruszają. Właściciel powinien również odpowiednio oznakować miejsce szczególnego zagrożenia. Jeżeli ubezpieczony dozna jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu z winy zaniedbania właściciela drogi to nasze biuro dochodzenia odszkodowań ewypadek.pl w imieniu poszkodowanego wystąpi do sądu o wypłatę należnego odszkodowania lub w przypadku zaniżonego odszkodowania OC będziemy starać się o jego faktyczną wartość .

  • Odszkodowanie za szkodę powstałą na skutek wjechania autem w dziurę, ubytek w jezdni, wystającą studzienkę kanalizacyjną:

  W przypadku uszkodzenia samochodu, czyli mienia osoby ubezpieczonej do wypłaty ubezpieczenia zobowiązany jest podmiot będący właścicielem drogi. Jeżeli ubezpieczony jest został ofiarą zaniedbania drogi publicznej lub prywatnej to należy mu się odpowiednie odszkodowanie. Gdy na skutek zaniechania obowiązku utrzymania drogi w odpowiednim stanie przez właściciela nastąpi wypadek komunikacyjny nasza firma ściągająca odszkodowania ewypadek.pl w imieniu ubezpieczonego będzie dochodzić należytego odszkodowania po wypadku komunikacyjnym jak i również za uszkodzenie pojazdu na skutek zaniedbania drogi od jej właściciela.

  • Odszkodowanie za szkodę powstałą na skutek wylania się lub spadnięcia rzeczy z budowli:

  W przypadku wylania lub spadnięcia przedmiotu z pomieszczenia winę ponosi osoba, która je aktualnie zajmuje. Działanie takie może wystąpić w wyniku działania lub w wyniku zaniechania. W skutek wyrzucenia przedmiotu z budowli może ulec uszkodzeniu mienie ubezpieczonego jak i również mogą powstać na skutek wyrzucenia uszkodzenia ciała. W przypadku zagrożenia zdrowia ubezpieczonego może on ubiegać się o odszkodowanie z OC za uszczerbek na zdrowiu od osoby, która zajmuje pomieszczenie. Nasza firma zajmująca się odszkodowaniami ewypadek.pl w pomoże ubezpieczonemu w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji oraz w oszacowaniu strat materialnych oraz fizycznych. Oferujemy ubezpieczonemu pomoc ze strony naszego rzeczoznawcy.

  • Odszkodowanie za szkodę powstałą na skutek niewłaściwego oświetlenia korytarza:

  W przypadku wypadku na skutek niewłaściwego oświetlenia korytarza przez właściciela budynku ubezpieczony może dochodzić odpowiedniego odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu

ZAMÓW KONTAKT

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij