ODSZKODOWANIA ZA SZKODY OSOBOWE

  • Odszkodowanie za szkody prenatalne:

  W przypadku szkody prenatalnej uczynionej matce, bądź dziecku ubezpieczenie należy się urodzonemu dziecku. Matka w swoim imieniu oraz w imieniu dziecka może starać się o zadośćuczynienie pieniężne za doznane krzywdy, uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju ciała, w przypadku śmierci matki odszkodowanie należy się dziecku. Nasza firma zajmująca się odszkodowaniami ewypadek.pl w imieniu poszkodowanej ubezpieczonej wystąpi o należne ubezpieczenie.

  • Odszkodowanie za zakażenia gronkowcem, żółtaczką itp.:

  W przypadku zakażenia się ubezpieczonego podczas pobytu w placówce szpitalnej chorobą HCV, HIV, gronkowca poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie za niedbalstwo szpitala i żądać zadośćuczynienia za doznany uszczerbek na zdrowiu lub za zapadnięcie na śmiertelną chorobę. W przypadku gdy zakażony ubezpieczony umrze na skutek choroby zakaźnej, którą zaraził się podczas pobytu w szpitalu o odszkodowanie może starać się rodzina zmarłego. Odszkodowanie również jest możliwe w przypadku zarażenia się wścieklizną od psa poprzez pogryzienie.

  • Zadośćuczynienie za krzywdę i uszczerbek na zdrowiu:

  W przypadku, gdy poszkodowany dozna krzywdy lub uszczerbku na zdrowiu może on domagać się odszkodowania oraz adekwatnego zadośćuczynienia za doznane krzywdy. Odszkodowanie wypłacane jest jednorazowo, lecz jeżeli po kilku latach ujawni się nowa krzywda związana z poprzednim wypadkiem to ubezpieczony ma prawo domagać się dopłaty do odszkodowania na leczenie nowo powstałej krzywdy niezauważalnej podczas złej diagnozy medycznej.

  • Odszkodowanie za straty materialne:

  Poszkodowany lub rodzina poszkodowanego ubezpieczonego ma prawo starać się o wypłacenie odszkodowania po wypadku, które zrekompensuje straty majątkowe oraz przywróci sytuacje życiową sprzed wypadku.

  • Odszkodowanie po śmierci ojca lub matki obejmujące zwrot kosztów pogrzebu:

  Rodzina zmarłego ubezpieczonego ma pełne prawa do starania się o zwrot kosztów pogrzebu. Odszkodowanie obejmuje koszta:

  -pochówku;

  -organizację pogrzebu;

  -zakupy i postawienie nagrobka;

  -stypę;

  -usługi transportowe;

  Świadczenie to jest wypłacane z ubezpieczenia niezależnie od świadczenia przyznanego przez ZUS.

  • Odszkodowanie za błąd medyczny:

  W przypadku odszkodowań za błąd lekarski poszkodowanemu należy się zadośćuczynienie pieniężne oraz rekompensata za cierpienie fizyczne oraz psychiczne jak i krzywdę moralną. Jeżeli poszkodowany został nieodpowiednio zdiagnozowany, np. gdy ubezpieczony złamał nogę lub nos, a lekarz stwierdził, iż złamania nie zauważył oraz nie zrobił prześwietlenia to przysługuje odszkodowanie za zaniedbanie swoich obowiązków. Nasze biuro dochodzenia odszkodowań ewypadek.pl pomoże poszkodowanemu w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji oraz będzie go reprezentować podczas rozpraw sądowych.

ZAMÓW KONTAKT

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij