ODSZKODOWANIA ZA SZKODY NA MIENIU

  • Odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny:

  W przypadku zakupienia przez ubezpieczonego produktu niebezpiecznego, czyli takiego, który nie zapewnia bezpieczeństwa ubezpieczony może starać się o odszkodowanie ze strony producenta oraz osób trzecich, które były świadome tego, iż takowy przedmiot jest niebezpieczny,a mino to wyrazili świadomą zgodę na jego dostarczenie lub sprzedaż poszkodowanemu. Nasza firma ściągająca odszkodowania ewypadek.pl w imieniu ubezpieczonego będzie dochodzić odszkodowania za sprzedaż jej niebezpiecznego przedmiotu.

  • Odszkodowanie za kradzieże:

  W przypadku kradzieży, czyli bezprawnym zabraniu rzeczy wbrew woli właściciela takowej rzeczy osobie, która jest ubezpieczona należy się odszkodowanie za skradzioną rzecz. Wartość wypłacenia odszkodowania za skradzioną rzecz powinna być adekwatna do wartości skradzionego przedmiotu. Nasze biuro dochodzenia odszkodowań ewypadek.pl w imieniu ubezpieczonego wystąpi do ubezpieczyciela o adekwatną kwotę do skradzionej rzeczy oraz wynajmie rzeczoznawcę, który pomoże w ustaleniu kwoty ubezpieczenia.

  • Odszkodowanie za spadek wartości nieruchomości:

  W przypadku spadku wartości nieruchomości ubezpieczonego na skutek uchwalenia nowej ustawy lub zmiany planu zagospodarowania ubezpieczony może starać się o rekompensatę za utracone korzyści w gminie. Wypłata odszkodowania może być wypłacona w formie pieniężnej adekwatnej do poprzedniej wartości działki lub w postaci zamiennej nieruchomości o takiej samej cenie. W przypadku gdy nieruchomość stanie się zupełnie bezużyteczna na skutek takowych działań gmina zobowiązana jest wykupić nieruchomość ubezpieczonego. Nasza firma zajmująca się odszkodowaniami ewypadek.pl pomoże w wycenie nieruchomości oraz w imieniu ubezpieczonego będzie go reprezentować na rozprawach sądowych.

  • Odszkodowanie za zalanie mieszkania:

  W przypadku zalania mieszkania przez sąsiada, który mieszka nad ubezpieczonym odszkodowanie zostanie wypłacone z OC sprawcy zalania. Jeżeli sprawca nie opłaca OC na życie to jest on zobowiązany do pokrycia kwoty za remont zalanego mieszkania. Jeżeli zlanie mieszkania nastąpiło z winy zarządcy lub spółdzielni to odszkodowanie powinno zostać wypłacone z ich strony. Odszkodowanie za zalanie mieszkania jest problematyczną sprawą, ponieważ trudność polega na odpowiedniej wycenie strat. Nasza firma ewypadek.pl pomoże ubezpieczonemu w wycenie strat poprzez rzeczoznawcę.

  • Odszkodowanie za uszkodzenie samochodu:

  W przypadku uszkodzenia samochodu na drodze do wypłaty odszkodowania zobowiązany jest właściciel drogi, niezależnie czy jest nim gmina, czy osoba prywatna. Droga powinna być utrzymana w porządku,a w przypadku jakichkolwiek ubytków jezdni powinno one być oznakowane. Nasza firma zajmująca się odszkodowaniami ewypadek.pl w imieniu ubezpieczonego powoła rzeczoznawcę, który wyceni szkodę.

  • Odszkodowanie za pożar budynku:

  W przypadku pożaru domu lub mieszkania, czyli sytuacji powstania szkody wynikającej z działania ognia, który niezależnie od woli ubezpieczonego przedostał się do mieszkania ubezpieczony może się starać o odszkodowanie ze strony sprawcy powstania pożaru. 

ZAMÓW KONTAKT

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij