ODSZKODOWANIA PRZEWOZOWE

  • Odszkodowanie za utratę przesyłki:

W przypadku ewidentnego zaniedbania ze strony firmy kurierskiej, czyli utraty przesyłki, ubezpieczony może wnieść skargę na firmę po upływie 14 dni roboczych od momentu wysłania paczki. Istotną rzeczą jaką ubezpieczony powinien wiedzieć jest fakt iż nie każda firma kurierska odpowiada za straty, które powstały na skutek niedostarczenia paczki na czas lub jej utratę. Większość firm ubezpieczeniowych umieszcza w swoim regulaminie adnotację aczkolwiek konsekwencji po niedostarczeniu paczki. Adnotacja ta polega na tym, że firma kurierska nie wypłaci kwoty adekwatnej do straty związanej ze zagubieniem paczki,a tylko kwotę równoważną z wartością paczki, która zaginęła będąc pod kuratelą firmy kurierskiej. W takim wypadku nasza firma zajmująca się odszkodowaniami ewypadek.pl będzie dochodzić odpowiedniego odszkodowania za takowe straty w imieniu ubezpieczonego.

  • Odszkodowanie za ubytek przesyłki:

W przypadku ubytku przesyłki z winy firmy kurierskiej ubezpieczony musi zgłosić zaistniałą sytuacje w firmie, która wykonywała usługi przewozowe. Ubezpieczony powinien również otworzyć paczkę w obecność jeżeli to możliwe osoby trzeciej lub kuriera dostarczającego paczkę. W postępowaniu sądowym ważną rolę odgrywa dokumentacja zdjęć paczki przed jak i po otwarciu, jak i zeznania osoby trzeciej obecnej podczas dostarczenia paczki. Gdy paczka jest uszkodzona lub jeżeli posiada ubytek firma kurierska jest zobowiązana do wypłaty adekwatnego odszkodowania. Nasze biuro dochodzenia odszkodowań ewypadek.pl pomoże ubezpieczonemu w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji jak i będzie w imieniu ubezpieczonego negocjować drogą sądową kwotę odszkodowania.

  • Odszkodowanie za opóźnienie przewozu:

W przypadku opóźnienia dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską, czyli naruszenie terminu dostarczenia przesyłki do miejsca przeznaczenia. Prawo nie określa dokładnie terminu przesyłki więc ubezpieczony może żądać adekwatnego odszkodowania według konsekwencje, które niesie za sobą faktyczna wartość jego przesyłki, nie tylko materialna wartość ale i również związane z nią konsekwencje.
Odszkodowanie za wypadek autokaru również jest brane pod uwagę w przypadku gdy autokar przewożący paczkę ulegnie wypadkowi to ubezpieczyciel powinien wypłacić należne odszkodowanie. Nasza firma ściągająca odszkodowania ewypadek.pl w imieniu ubezpieczonego będzie dochodzić f aktycznej kwoty jaka należy się ubezpieczonemu z zaniedbania ze strony firmy kurierskie.

 

ZAMÓW KONTAKT

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij