ODSZKODOWANIA PRACOWNICZE

  • Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy:

  # Co jest uważane za wypadek przy pracy:

  Za wypadek przy pracy uznaje się zdarzenie wywołane przez przyczyny zewnętrzne, związane z pracą, których konsekwencją jest uraz lub śmierć.

  Ubezpieczonemu przysługuje świadczenie wyrównujące doznaną krzywdę.

  Kwota odszkodowania uzależniona jest od wysokości szkód i doznanych krzywd.

  Ubezpieczony otrzymuje odszkodowanie za wypadek w pracy ze świadczeń Zus-u, ale może się również starać o odszkodowanie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zus odszkodowanie wypadkowe zazwyczaj zostaje znacząco zaniżone przez ubezpieczyciela.

  • Wypadek przy pracy – odszkodowanie od pracodawcy.

  # Co jest uważane za wypadek przy pracy z winy pracodawcy:

  Za wypadek przy pracy z winy pracodawcy uznaje się uszczerbek na zdrowiu lub śmierć będące następstwem przyczyn zewnętrznych podczas wykonywania pracy przez ubezpieczonego na polecenie lub na rzecz pracodawcy. Ubezpieczony otrzymuje odszkodowanie za wypadek w pracy ze świadczeń Zus-u, ale może się również starać o odszkodowanie od pracodawcy za uszczerbek na zdrowiu. Nasza firma zajmująca się odszkodowaniami ewypadek.pl pomoże w przygotowaniu wszelkiej potrzebnej dokumentacji oraz w oszacowaniu odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu.

  • Nasza firma zajmująca się odszkodowaniami zapewnia:

  -oszacowanie szkód powstałych na skutek wypadku,

  -informacja w temacie kompletowania wszystkich potrzebnych dokumentów,

  -negocjowanie kwoty odszkodowania wraz z pracodawcą,

  -złożenie sprawy w sądzie rejonowym,

  -wynegocjowanie kwoty odszkodowania,

  • Wypadek w drodze do pracy lub z pracy – odszkodowanie:

  # Co jest uznawane za wypadek w drodze do pracy:

  Według aktualnie obowiązującym przepisom wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy nazywane jest nagłe zdarzenie wywołane przyczynami zewnętrznymi, zdarzenie to musi mieć miejsce w drodze z pracy do mieszkania lub w drodze z mieszkania do pracy. W wypadku,np. skręcenia kostki na schodach klatki schodowej bloku, w którym mieszka ubezpieczony jest uznawany wypadek w drodze z pracy. Wypadek przy pracy obejmuje również wypadek w drodze do miejsca wykonywania pracy poza zakładem zatrudniającym ubezpieczonego. 

ZAMÓW KONTAKT

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij