ODSZKODOWANIA KOMUNIKACYJNE

Główną specjalizacją Kancelarii eWypadek.pl jest dochodzenie odszkodowań powypadkowych z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego. Zajmujemy się uzyskiwaniem odszkodowań za szkody osobowe (uszczerbek na zdrowiu) i rzeczowe, poniesione we wszelkich wypadkach samochodowych. Każda osoba poszkodowana w takim wypadku (kierowca samochodu, pasażer samochodu, kierowca motocykla, pasażer motocykla,  potrącony rowerzysta lub potrącony pieszy, potrącone dziecko), która zarazem nie jest jego wyłącznym sprawcą, ma bowiem prawo do uzyskania stosownego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz odszkodowania za poniesione straty.

 • odszkodowanie za wypadki/kolizje komunikacyjne
 • odszkodowanie dla kierowcy
 • odszkodowanie dla pasażera
 • odszkodowanie dla rowerzysty
 • odszkodowanie dla motocyklisty
 • odszkodowanie za potrącenie pieszego
 • odszkodowanie za wypadek pasażera autobusu lub tramwaju
 • odszkodowanie z Auto Casco

 

 • Odszkodowanie za wypadki/kolizje komunikacyjne:

# Co jest uważane za wypadek:

Za wypadek uważane jest zdarzenie, w którym poza pojazdami, poszkodowani są także ludzie. Poszkodowani odnieśli szkody osobowe, czyli straty, które powstały na skutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Nasze biuro dochodzenia odszkodowań ewypadek.pl udziela pomoc w uzyskaniu odszkodowania oc oraz informacji w temacie postępowania, po zdarzeniu które miało miejsce. W przypadku zaniżonego odszkodowania OC będziemy negocjować poniesienie kwoty u ubezpieczyciela.

# Co jest uważane za kolizję:

Za kolizję nazywamy zdarzenie komunikacyjne, w którym ucierpiały jedynie pojazdy w nim uczestniczące. Nasza firma zajmująca się odszkodowaniem ewypadek.pl pomoże ubezpieczonemu w określeniu strat materialnych jak i w przygotowaniu potrzebnych dokumentów potrzebnych przy staraniu się o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny.

 • Odszkodowanie dla pasażera:

Pasażer, który uczestniczył w wypadku również może ubiegać się o odszkodowanie z oc sprawcy szkoda całkowita , ale odszkodowanie zostanie wypłacone z ubezpieczenia sprawcy wypadku. W przypadku gdy wypadek nie jest zderzeniem pojazdów odszkodowanie

przysługuje wszystkim pasażerom jadącym pojazdem razem ze sprawcą.

 • Odszkodowanie dla rowerzysty:

W przypadku wypadku z udziałem rowerzysty, z winy zarówno rowerzysty jak i również z winy kierowcy, rowerzysta może starać się o odszkodowanie z OC sprawcy wypadku. Nasza firma ściągająca odszkodowania ewypadek.pl udzieli pomocy w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji jak i fachowej pomocy w wycenie.

 • Odszkodowanie dla motocyklisty:

W przypadku wypadku motocyklisty z pojazdem, za które winę ponosi kierowca pojazdu który zderzył się z motocyklistą to w takim wypadku odszkodowanie dla poszkodowanego motocyklisty jak i pasażera zostanie wypłacone z OC sprawcy.

 • Odszkodowanie dla pieszego:

Jeżeli pieszy zostanie potrącony, w skutek czego odniesie uszczerbek na zdrowiu może on ubiegać się o wypłatę odszkodowania z OC sprawcy potrącenia lub OC sprawcy wypadku śmiertelnego. Jeżeli wypadek będzie śmiertelny, o ubezpieczenie może starać się rodzina zmarłego. W przypadku gdy sprawca wypadku nie opłacał składek OC poszkodowany otrzyma wypłatę odszkodowania z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Ubezpieczyciel w bardzo wielu przypadkach zaniża wyceny uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego. Nasza firma zajmuje się odwołaniami od zaniżonych odszkodowań ubezpieczyciela.

 • Odszkodowanie za wypadek pasażera autobusu lub tramwaju:

Odszkodowanie w przypadku zderzenia autobusu lub tramwaju podczas, którego ubezpieczony znajdował się w nim jako pasażer z innym pojazdem i które było spowodowane z winy kierującego autobusem, ubezpieczony może dochodzić odszkodowania z OC właściciela pojazdu. Jeżeli wypadek był z winy innego kierowcy to w tym wypadku ubiegamy się o wypłatę ubezpieczenia OC sprawcy wypadku.

ZAMÓW KONTAKT

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij