ODSZKODOWANIA DLA ROLNIKÓW

  • Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy.

  # Co jest uważane za wypadek przy pracy:

  Wypadkiem przy pracy rolniczej jest zdarzenie wywołane przez przyczynę zewnętrzną, które miało miejsce podczas wykonywania pracy związanej z prowadzeniem działalności rolniczej. By ubiegać się o odszkodowanie wypadku przy pracy muszą zostać spełnione poniższe związki z wykonywaniem co najmniej jednej czynności rolniczej:

  • Wypadek przy pracy (odszkodowanie dla pracodawcy lub pracownika):

  -wypadek wydarzył się na terenie gospodarstwa rolnego, które są prowadzone przez ubezpieczonego lub w którym posiada stałe zatrudnienie,

  -wypadek wydarzył się przy wykonywaniu pracy poza gospodarstwem rolnym, ale jest on związany z wykonywaniem pracy w ramach działalności rolniczej,

  • Wypadek w drodze z pracy lub do pracy, (odszkodowanie):

  -wypadek wydarzył się w drodze ubezpieczonego do mieszkania z gospodarstwa rolnego, lub w drodze z mieszkania do gospodarstwa rolnego,

  -wypadek wydarzył się w drodze do wyżej wymienionego miejsca pracy mieszczącego się poza terenem wykonywania pracy związanej z działalnością gospodarczą,

  • Komu i za co przysługuje odszkodowanie:

  -osobie ubezpieczonej przysługuje odszkodowanie od pracodawcy za uszczerbek na zdrowiu, zarówno za stały, długotrwały jak i wskutek wypadku podczas wykonywania pracy, w przypadku choroby zawodowej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą,

  -ubezpieczenie również przysługuje rodzinie poszkodowanego, który zmarł wskutek choroby zawodowej lub wskutek wypadku przy pracy,

  • Najczęstsze przyczyny wypadku:

  -urazy związane z podnoszeniem ciężarów o przekroczonej normie,

  -potknięcia, poślizgnięcia,

  -poparzenia,

  -zatrucie chemikaliami, -wypadki przy maszynach rolniczych,

  Nasze biuro dochodzenia odszkodowań ewypadek.pl pomoże ubezpieczonemu w przygotowaniu wszelkiej dokumentacji oraz w wycenie uszczerbku na zdrowiu.

ZAMÓW KONTAKT

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij