O FIRMIE

WYWALCZYMY DLA CIEBIE ODSZKODOWANIE

 

Kancelaria eWypadek.pl firma ściągająca odszkodowania działa w branży odszkodowawczej. Podejmujemy się każdej sprawy polegającej na egzekwowaniu należnego odszkodowania z firm ubezpieczeniowych. Uzyskujemy odszkodowania za szkody osobowe i majątkowe, w tym zwłaszcza za wypadki samochodowe odzyskiwanie odszkodowań komunikacyjnych potrącenia pieszych,potrącenia rowerzystówwypadki w pracywypadki rolniczeupadki na chodniku, sklepie czy centrum handlowym. Prowadzimy również sprawy związane z błędami medycznymi w tym błędy w sztuce lekarskiej. Partnerami Kancelarii są prawnicy: radcowie prawni, adwokaci, aplikanci radcowscy oraz biegli sądowi

Działania naszej firmy zajmującej się odszkodowaniami polegają w szczególności na:

reprezentowaniu osób poszkodowanych w wypadkach przed wszystkimi zakładami ubezpieczeń i sądami powszechnymi na całym etapie likwidacji szkody i postępowania ugodowego, przed sądowego jak i sądowego w sprawach odszkodowań powypadkowych;
świadczeniu pomocy prawnej w zakresie spraw odszkodowawczych;
informowaniu i udzielaniu niezbędnych porad związanych z tematyką odszkodowawczą;
analizie posiadanej dokumentacji pod kątem rozmiaru szkody i zasadności roszczenia. Pomoc w uzyskaniu odszkodowania OC.

W ramach przyjętego zlecenia i w oparciu o udzielone pełnomocnictwo starannie kompletujemy wszystkie dokumenty potrzebne do należytego sformułowania roszczenia. W razie potrzeby zwracamy się do odpowiednich organów o wydanie stosownych dokumentów.
Na podstawie okoliczności sprawy, sytuacji osobistej i zawodowej poszkodowanego, zgromadzonych dowodów, oceniamy zakres i  wysokość przysługującego roszczenia.

Pilnujemy, aby zostały dochowane wszelkie terminy wiążące zakład ubezpieczeń (m.in. zasadniczy 30 dniowy termin na wypłacenie odszkodowania).
W razie zaniżenia odszkodowania konsekwentnie wnioskujemy o jego uzupełnienie poprzez przedstawienie prawnej argumentacji. W razie konieczności, gdy ubezpieczyciel odmawia zapłaty odszkodowania bądź bezzasadnie zaniża je, formułujemy pozew do sądu.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie. Jeżeli spotkała cię krzywda nasze biuro dochodzenia odszkodowań pomoże ci w uzyskaniu maksymalnego odszkodowania. 

ZAMÓW KONTAKT

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij