DOPŁATY

Oferujemy Państwu dopłatę do otrzymanego i zaniżonego 

odszkodowania.

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich osób, które w przeciągu 3 ostatnich lat zostały poszkodowane w zdarzeniu komunikacyjnym. Otrzymane odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności cywilnej OC sprawcy szkody, na podstawie kosztorysu sporządzonego przez zakład ubezpieczeń.

jest to najbardziej korzystna oferta. BEZ RYZYKA przegranego procesu sądowego, BEZ ponoszenia jakichkolwiek KOSZTÓW i zaangażowania CENNEGO CZASU. BEZ NERWÓW  szybko otrzymują Państwo dodatkowe PIENIĄDZE, do wykorzystania w dowolny PRZEZ SIEBIE WYBRANY CEL. 

Wszystkich formalności można dokonać drogą MAILOWA lub w naszym biurze.
Odkupienie praw do szkody przez eWypadek.pl jest proste i bezpieczne.

Zgodnie z zawartą umową odkupujemy od osoby poszkodowanej prawa do szkody komunikacyjnej rozliczonej z OC sprawcy w ciągu ostatnich 3 lat na tzw. kosztorys. Umowa (przelew praw wierzytelności dotyczących danej szkody) jest zawierana w dwóch egzemplarzach (po jednym dla każdej ze stron). Na podstawie kosztorysu Towarzystwa Ubezpieczeniowego oraz decyzji w TWOJEJ sprawie, wypłacamy PRZYSŁUGUJĄCĄ TOBIE gotówką. NATYCHMIASTOWA WYPŁATA jest naszą dewizą. W ten sposób otrzymujesz od eWypadek.pl dodatkową ustaloną kwotę w postaci gotówki, zaś Kancelaria nabywa praw do szkody. Dochodzimy swych praw na drodze sądowej, jaka często TRWA LATA. Ryzyko związane z możliwością przegrania sprawy JEST PO NASZEJ STRONIE. 

Jakie dokumenty są potrzebne?

1. Kosztorys ubezpieczyciela dotyczący szkody komunikacyjnej z OC
2. Decyzja o wypłacie odszkodowania
Jeśli nie posiadasz kosztorysu od ubezpieczyciela – pobierz go od ubezpieczyciela. Następnie przekaż otrzymany kosztorys do nas w celu bezpłatnej analizy.

ZAMÓW KONTAKT

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij